Tag: นาฬิกา K2 Seven Summit

การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ

การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ [ SEA.P ] การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ นาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT ค่าสองค่าที่เราต้องรู้ในสถานที่ที่จะไปโดยเฉลี่ย คือ ความสูง / ค่าความกดอากาศจากระดับน้ำทะเล ยกตัวอย่างสถานที่ที่จะไปคือ LEH ที่ INDIA ค่าความสูงประมาณ 3600 M เฉลี่ยค่าความกดอากาศจากระดับน้ำทะเล 4 ค่า อยู่ที่ 1029 mb (ใช้ค่า 4 ค่าบวกกันหาร 4) ให้ตั้งค่า SEA .P ที่ 1029 mb ค่าที่เรารู้ จากจอหลัก กด ALT กด MODE ค้าง 3 วินาที กด MODE ต่อเลือกค่า SEA.P กด ALT+ – เพื่อตั้งค่า กด […]

การตั้งค่าอุณหภูมิ นาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT

การตั้งค่าอุณหภูมินาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT [ termo ] ก่อนตั้งค่าควรถอดจากข้อมือทิ้งไว้ราว 20 นาที วางนาฬิกาในที่โล่งไม่มีลมพัด ไม่มีแดด ไม่ควรอยู่ในห้องปรับอากาศ และวัดกับเครื่องมืออนาลอค (ปรอทเงิน) จะตรงที่สุด กดปุ่ม Baro ดูช่องบนจะเห็นค่าอุณหภูมิ กดปุ่ม Mode ค้าง 3 วินาที กดปุ่ม Mode อีกครั้งจะเจอ TEMP กดปุ่ม Alti + เพื่อเพิ่มค่าอุณหภูมิ กดปุ่ม Alti – เพื่อลดค่าอุณหภูมิ กดปุ่ม mode ค้างเพื่อล็อคค่า การวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออยู่บนข้อมือจะมีอุณหภูมิ เข้าไปเกี่ยวของควรถอดออกเพื่อให้ได้ค่าที่เสถียร 5-10 นาที การเปลี่ยนสายนาฬิกาบางประเภท ช่วยให้อุณหภูมิใกล้เคียงมากขึ้น เช่น สายนาโต้ นาฬิกา K2 Seven Summit

การตั้งค่าเข็มทิศ นาฬิกา K2 Seven Summit

การตั้งค่าเข็มทิศ นาฬิกา K2 Seven Summit [ compass ] การเตรียมพื้นที่ในการเซตค่า ให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีโลหะรอบตัวอย่างน้อย1เมตร เริ่มต้นจากหน้าจอปกติ กดปุ่ม COMP กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 3วินาที กดปุ่ม ALTI+ 1 ครั้ง หมุนนาฬิกา ในลักษณะ rotate ไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาจะจับทิศได้ ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที นาฬิกา K2 Seven Summit [ compass ]

จอหลักกับปุ่ม ALT [ MAIN + ALT ]

นาฬิกา K2 Seven Summit การใช้งานหน้าจอหลัก หน้าจอหลักจะบอกอะไรบ้าง ในหน้าจอหลักจะบอกวันเป็นสัญลักษณ์ Mon Tue Wed Thu Fri Sat sun บอก เวลา ชั่วโมง นาที วินาที บอก Forcast พยากรณ์อากาศ บอกเดือน และวัน หน้าจอหลักกับปุ่ม Alt+ หน้าจอหลักเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะแสดงอะไรด้านบน โดยปกติจะแสดงวัน Mon Tue Wed Thu Fri Sat sun อยู่ แต่เราสารมารถเลือกได้ว่าอยากจะให้แสดงอะไรแทน สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Alt+ กดปุ่ม Alt+ ค้างครั้งที่ 1 จะบอกอุณหภูมิ กดปุ่ม Alt+ ค้างครั้งที่ 2 จะบอกกราฟความสูง กดปุ่ม Alt+ ค้างครั้งที่ 3 จะบอกกราฟความชื้นสัมพัทธ์ กดปุ่ม […]

 

แจ้งประกาศ

ประกาศร้านหยุด 5-10 ธันวาคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก