K2 Premium Butane Gas ขนาด 250 กรัม

  • แก๊สเชื้อเพลิงบิวเทนบรรจุกระป๋อง ใช้กับเตาแก๊สพกพา
  • เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ ตั้งแคมป์ หรือปิคนิก
  • 1 แพ็ค / บรรจุ 4 กระป๋อง
  • ขนาดมาตรฐาน ความจุ 250 กรัม ต่อกระป๋อง

160 ฿

Description

 

K2 Premium Butane Gas ขนาด 250 กรัม ราคา 160 บาท

  • แก๊สเชื้อเพลิงบิวเทนบรรจุกระป๋อง ใช้กับเตาแก๊สพกพา
  • เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ ตั้งแคมป์ หรือปิคนิก
  • 1 แพ็ค / บรรจุ 4 กระป๋อง
  • ขนาดมาตรฐาน ความจุ 250 กรัม ต่อกระป๋อง