K2 สมอบกเหล็ก

  • วัสดุเป็นเหล็ก
  • ขนาดความยาว 20cm.
  • น้ำหนัก 110 กรัม
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 10mm.
  • สำหรับพื้นดินแข็ง พื้นดินปนหินทั่วไป

40 ฿

Description

  • วัสดุเป็นเหล็ก
  • ขนาดความยาว 20cm.
  • น้ำหนัก 110 กรัม
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 10mm.
  • สำหรับพื้นดินแข็ง พื้นดินปนหินทั่วไป

ราคา 40บาท /ชิ้น