Deuter NOMI moss green

1,500 ฿

กระเป๋า เดย์แพค ขนาด 16 ลิตร ปี 2016 ใหม่ล่าสุด สายสะพายรับน้ำหนักอย่างดี สินค้า Deuter จากร้าน kitcamp รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ไม่ว่าจะเสียหายจากการใช้งานปกติ อุบัติเหตุ kitcamp รับประกันหมด

Description

กระเป๋า เดย์แพค ขนาด 16 ลิตร ปี 2016 ใหม่ล่าสุด สายสะพายรับน้ำหนักอย่างดี สินค้า Deuter จากร้าน kitcamp รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ไม่ว่าจะเสียหายจากการใช้งานปกติ อุบัติเหตุ kitcamp รับประกันหมด

ทุกอย่างยกเว้นหาย ! แล้วถ้าเกิดหายล่ะ ?
หากสินค้าของท่านสูญหาย จริง ขอให้ท่านไปลงบันทึกประจำวันนำหลักฐานมาแสดง
ท่านสามารถได้รับส่วนลดถึง 40 % จากราคาเต็มที่ตางประเทศ
ซื้อกระเป๋าเดินทาง  เดินป่าต้อง  DEUTER เท่านั้น ใบเดียวจบ