1,140 ฿

NEW K2 FLOSSY แผ่นรองนอนแบบพองลมอัตโนมัติ

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

🎃 สีดำ สีเทา และ สีเขียวโอลีฟ
🎃 ขนาดกาง : 190 x 70 เซนติเมตร.
🎃 ขนาดจัดเก็บ: 70 x 17 เซนติเมตร.
🎃 ความหนาของชั้นโฟม 5 เซนติเมตร.
🎃 ผลิตจากวัสดุ: Polyester , PVC Coated , High resilience foam.
🎃 น้ำหนัก: 1.9 กิโลกรัม.
🎃 มาพร้อมสายม้วนเก็บและถุงใส่ตรงรุ่น
🎃 สินค้ารับประกัน 2 ปี

NEW K2 FLOSSY แผ่นรองนอนแบบพองลมอัตโนมัติ

0 out of 5
(0)

🎃 สีดำ สีเทา และ สีเขียวโอลีฟ
🎃 ขนาดกาง : 190 x 70 เซนติเมตร.
🎃 ขนาดจัดเก็บ: 70 x 17 เซนติเมตร.
🎃 ความหนาของชั้นโฟม 5 เซนติเมตร.
🎃 ผลิตจากวัสดุ: Polyester , PVC Coated , High resilience foam.
🎃 น้ำหนัก: 1.9 กิโลกรัม.
🎃 มาพร้อมสายม้วนเก็บและถุงใส่ตรงรุ่น
🎃 สินค้ารับประกัน 2 ปี

SKU: N/A
1,140 ฿

NEW K2 FLOSSY แผ่นรองนอนแบบพองลมอัตโนมัติ

0 out of 5
(0)

🎃 สีดำ สีเทา และ สีเขียวโอลีฟ
🎃 ขนาดกาง : 190 x 70 เซนติเมตร.
🎃 ขนาดจัดเก็บ: 70 x 17 เซนติเมตร.
🎃 ความหนาของชั้นโฟม 5 เซนติเมตร.
🎃 ผลิตจากวัสดุ: Polyester , PVC Coated , High resilience foam.
🎃 น้ำหนัก: 1.9 กิโลกรัม.
🎃 มาพร้อมสายม้วนเก็บและถุงใส่ตรงรุ่น
🎃 สินค้ารับประกัน 2 ปี

1,140 ฿

NEW K2 FLOSSY แผ่นรองนอนแบบพองลมอัตโนมัติ

0 out of 5
(0)

🎃 สีดำ สีเทา และ สีเขียวโอลีฟ
🎃 ขนาดกาง : 190 x 70 เซนติเมตร.
🎃 ขนาดจัดเก็บ: 70 x 17 เซนติเมตร.
🎃 ความหนาของชั้นโฟม 5 เซนติเมตร.
🎃 ผลิตจากวัสดุ: Polyester , PVC Coated , High resilience foam.
🎃 น้ำหนัก: 1.9 กิโลกรัม.
🎃 มาพร้อมสายม้วนเก็บและถุงใส่ตรงรุ่น
🎃 สินค้ารับประกัน 2 ปี

1,140 ฿