การตั้งค่าอุณหภูมิ นาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT

31/07/2017 Webmaster

การตั้งค่าอุณหภูมินาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT [ termo ]

ก่อนตั้งค่าควรถอดจากข้อมือทิ้งไว้ราว 20 นาที วางนาฬิกาในที่โล่งไม่มีลมพัด ไม่มีแดด ไม่ควรอยู่ในห้องปรับอากาศ และวัดกับเครื่องมืออนาลอค (ปรอทเงิน) จะตรงที่สุด

  • กดปุ่ม Baro ดูช่องบนจะเห็นค่าอุณหภูมิ
  • กดปุ่ม Mode ค้าง 3 วินาที
  • กดปุ่ม Mode อีกครั้งจะเจอ TEMP
  • กดปุ่ม Alti + เพื่อเพิ่มค่าอุณหภูมิ
  • กดปุ่ม Alti – เพื่อลดค่าอุณหภูมิ
  • กดปุ่ม mode ค้างเพื่อล็อคค่า

การวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออยู่บนข้อมือจะมีอุณหภูมิ เข้าไปเกี่ยวของควรถอดออกเพื่อให้ได้ค่าที่เสถียร 5-10 นาที การเปลี่ยนสายนาฬิกาบางประเภท ช่วยให้อุณหภูมิใกล้เคียงมากขึ้น เช่น สายนาโต้

นาฬิกา K2 Seven Summit

Tags : , ,

แจ้งประกาศ

ประกาศร้านหยุด 5-10 ธันวาคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก