ปุ่ม Mode กับการใช้งานเบื้องต้น

31/07/2017 Webmaster

ปุ่ม Mode กับการใช้งานเบื้องต้น

กด Mode ครั้งที่หนึ่ง จะเข้าโหมด Al จะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุก ในการตั้งนาฬิกาปลุก จะมีการปลุก 2 เวลา Al1 / AL2 และ ตั้งการเตือนทุกชั่วโมง CHIME ( กดปุ่ม Alti เพื่อเลือกการปลุกและเตือน)

การตั้งค่าการปลุก และเตือน ให้ กดปุ่ม Mode ค้าง 2 วินาที และเลือก Alti+ เพื่อเพิ่มเวลา Baro- เพื่อลดเวลา
การกดเปิด/ปิดเสียงการปลุก สามารถเลือกได้ด้วยการกดปุ่ม Baro-

กด Mode ครั้งที่ 2 จะเข้าโหมด CHR ย่อมาจาก CHRONOGRAPH คือ การจับเวลา
กด Alt+ เพื่อเริ่มจับเวลา และหยุดเวลา
กด Baro- ค้าง เพื่อตั้งค่า 0:00 ใหม่

กด Mode ครั้งที่ 3 จะเข้าโหมด TMR /Timer
เป็นการจับเวลา ถอยหลัง ตั้งค่าด้วยการกด Mode ค้าง เลือก Alti+ เพื่อเพิ่มเวลา Baro- เพื่อลดเวลา

กด Mode ครั้งที่4 จะเข้าโหมด Pacer เป็นการนับก้าวต่อนาที กด Mode ค้างเพื่อเลือกจำนวนก้าวต่อนาที กด Alti+ เพื่อเริ่มนับ กด Baro- ค้างเพื่อรีเซตเวลาใหม่

กด Mode ครั้งที่ 5 เพื่อตั้งเวลาประเทศที่ 2
กด Mode ค้างเพื่อตั้งเวลา เลือก Alti+ เพื่อเพิ่มเวลา Baro- เพื่อลดเวลา

***************************************************************

 

ปุ่ม LiGHT ปุ่มบนด้านซ้าย ของนาฬิกา

ปุ่ม Light ปุ่มบนด้านซ้าย ของนาฬิกา เมื่อกดจะส่างเป็นแสงเขียวอมฟ้า เห็นเด่นชัดยามค่ำคืน จะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที แล้วดับเพื่อประหยัดพลังงาน

Tags : ,

แจ้งประกาศ

ประกาศร้านหยุด 5-10 ธันวาคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก