การตั้งค่าเข็มทิศ นาฬิกา K2 Seven Summit

31/07/2017 Webmaster

การตั้งค่าเข็มทิศ นาฬิกา K2 Seven Summit [ compass ]

  • การเตรียมพื้นที่ในการเซตค่า ให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีโลหะรอบตัวอย่างน้อย1เมตร
  • เริ่มต้นจากหน้าจอปกติ
  • กดปุ่ม COMP
  • กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 3วินาที
  • กดปุ่ม ALTI+ 1 ครั้ง
  • หมุนนาฬิกา ในลักษณะ rotate ไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาจะจับทิศได้
  • ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที

นาฬิกา K2 Seven Summit [ compass ]

Tags : , ,