การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ

31/07/2017 Webmaster

การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ [ SEA.P ]

การตั้งค่าความสูงแบบละเอียดแม่นยำ นาฬิกา K2 SEVEN SUMMIT ค่าสองค่าที่เราต้องรู้ในสถานที่ที่จะไปโดยเฉลี่ย คือ

ความสูง / ค่าความกดอากาศจากระดับน้ำทะเล

ยกตัวอย่างสถานที่ที่จะไปคือ LEH ที่ INDIA

  • ค่าความสูงประมาณ 3600 M เฉลี่ยค่าความกดอากาศจากระดับน้ำทะเล 4 ค่า อยู่ที่ 1029 mb (ใช้ค่า 4 ค่าบวกกันหาร 4) ให้ตั้งค่า SEA .P ที่ 1029 mb ค่าที่เรารู้
  • จากจอหลัก กด ALT กด MODE ค้าง 3 วินาที กด MODE ต่อเลือกค่า SEA.P กด ALT+ – เพื่อตั้งค่า
  • กด MODE ค้างเพื่อล็อคค่า
  • ให้ตั้งต่า AIR P ที่ 660 mb ค่าที่เราตั้งเอง ลดค่าเพื่อเพิ่มความสูง เพิ่มค่าเพื่อลดความสูง
  • จากจอหลัก กด BARO กด MODE ค้าง 3วินาที จะขึ้น AIRP กด ALT+/ – เพื่อตั้งค่า
  • กด MODE ค้างเพื่อล็อคค่า

# เมื่อตั้งสองค่านี้แล้วจะได้ความสูง 3600 เมตร #

ค้นหาระดับความสูง

————————————————————————————–

Kathmandu, Nepal

—————————————————————————————

ค่าความกดอากาศ ณ ปัจจุบันอ้างอิงจาก
http://www.myweather2.com/City-Town/India/Leh.aspx


Tags : , ,

แจ้งประกาศ

ประกาศร้านหยุด 5-10 ธันวาคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก